Somppi Pieni pihlajamatka

22,5 x 33,5 etsaus, akvatinta v.2014

266,13 €