Mesikämmen Happy Days

19x28 serigrafia v. 2012, ed. 125

180,00 €