Hyrske Kyyti

7x9 etsaus/akvatinta v.2010

160,00 €